Vakantie en waarneming

Bij afwezigheid overdag kunt u – voor spoed en voor zaken die niet kunnen wachten totdat de praktijk weer open is – bellen met de praktijk van dokter Van Malenstein:

023 – 525 00 05

Indien beide praktijken gesloten zijn, wordt u voor waarneming via het praktijktelefoonnummer verwezen naar een huisarts in de omgeving

’s Avonds, ’s nachts, in het weekend en op feestdagen belt u voor spoedzaken met de Spoedpost: 023 – 224 25 26

Vakantie
De praktijk is gesloten:
1 t/m 5 januari 2024