Inschrijven

Het praktijkgebied van Huisartsenpraktijk Gideonse en Boekhout is beperkt van omvang. Neemt u eerst telefonisch contact op met de assistente indien u zich wilt inschrijven in de praktijk. Vóór inschrijving wordt er een kennismakingsgesprek gepland; pas na dit gesprek, bij akkoord van patiënt en huisarts, kan de inschrijving worden voltooid. Van de huisarts ontvangt u een inschrijfformulier. Als u het inschrijfformulier heeft ingeleverd en u heeft zich gelegitimeerd, bent u ingeschreven bij onze praktijk. Bij inschrijving dient u uw oude huisarts daarvan op de hoogte te stellen.

Inschrijving op Naam
De Stichting Inschrijving op Naam (ION) bevordert dat alle Nederlandse ingezetenen ingeschreven staan bij een BIG-geregistreerde en dus erkende huisarts. De Stichting ION is een initiatief van en voor huisartsen. Elke inwoner van Nederland heeft recht op een vrije toegang tot kwalitatief hoogwaardige huisartsenzorg door een huisarts die zijn patiënt kent en zijn medische geschiedenis en medicatie vastlegt in een medisch dossier. De Stichting ION probeert dit onder meer te bereiken door het beheer van een database waarin elke inwoner van Nederland gekoppeld is aan één huisarts. Deze database levert een bijdrage aan de reductie van de administratieve lasten van huisartsen. Daardoor kunnen zij meer tijd besteden aan de directe patiëntenzorg. De database ondersteunt de huisartsen ook bij het declareren van de inschrijftarieven bij de zorgverzekeraars.

Wijzigingen doorgeven
Mede vanwege het bovenstaande is het belangrijk een wijziging van huisarts, maar ook van adres of verzekering, zo spoedig mogelijk aan ons door te geven.