Griepvaccinatie

Griepvaccinatie 2023
Het jaarlijkse griepvaccinatiespreekuur is op dinsdag 31 oktober in de Immanuelkerk, Van Egmondstraat 5, Haarlem. Patiënten die voor de griepprik in aanmerking komen, ontvangen half oktober een uitnodigingsbrief.

Pneumokokkenvaccinatie
Patiënten die zijn geboren tussen 1-1-1957 en 31-12-1960 krijgen dit jaar ook een uitnodiging voor de pneumokokkenvaccinatie.  Op de website van het RIVM>> kunt u meer lezen over pneumokokken.

Voor wie is de griepprik bedoeld?
CARA-, hart-, diabetes- en nierpatiënten, mensen met een verlaagde afweer en ouderen (vanaf 60 jaar) komen in aanmerking voor een griepprik. Griep kan voor hen ernstige gevolgen hebben. Let wel, een griepprik helpt alleen tegen griep veroorzaakt door het influenzavirus.

Meer informatie over de griepprik:
>> RIVM/griepprik
>>Thuisarts/griepprik

Meer informatie over de prik tegen pneumokokken:
>>RIVM/pneumokokken
>>Thuisarts/pneumokokken