Coronavirus

Het coronavirus
Het coronavirus wordt overgedragen vooral door hoesten, maar ook via de handen. U moet denken aan een besmetting met het coronavirus als u koorts boven de 38 graden en luchtwegklachten heeft.

Heeft u klachten zoals verkoudheid, hoesten, verhoging of plotseling verlies van smaak en reuk? Kom dan niet naar de praktijk. U kunt zich laten testen op het coronavirus.

Bent u ouder dan 70 jaar of heeft u een chronische aandoening zoals astma of suikerziekte? Neem dan telefonisch contact op met onze praktijk. Ook als u zich ernstig ziek voelt, bijvoorbeeld hoge koorts hebt of kortademig bent, neem dan telefonisch contact met ons op.

Testen
Wilt u zich laten testen op het coronavirus vanwege bovenstaande klachten, dan kunt u een afspraak maken met de GGD: telefoon 0800-1202 of meld u aan op coronatest.nl.
U wordt zo snel mogelijk ingepland voor een afspraak en krijgt zo snel mogelijk de uitslag, maar dit kan wel een dag duren. Op dit moment zijn er voldoende mogelijkheden om binnen korte tijd in de omgeving een afspraak te maken.

Sneltesten
In sommige plaatsen zijn ook sneltesten beschikbaar, waarbij de uitslag al na een halfuur bekend is. Er zijn een paar nadelen bij de sneltesten. In de eerste plaats zijn ze wel voldoende betrouwbaar bij een positieve uitslag (wel corona), maar nog niet voldoende betrouwbaar bij een negatieve test. Dus als de test negatief is (geen corona), is het nog niet helemaal zeker dat u geen besmetting heeft en moet u alsnog door de GGD getest worden met een andere test. De uitslag van de sneltest wordt nog niet altijd doorgegeven aan de GGD en die is juist nodig voor het geven van instructies en contactonderzoek. Het gebruik van sneltesten wordt op dit moment afgeraden, totdat er meer zekerheid is over de uitslagen.

Betrouwbare informatie:
Thuisarts>>
RIVM>>
Steunpunt coronazorgen>>
Landelijk telefoonnummer voor vragen over het coronavirus: 0800-1351
Rode Kruis hulplijn voor kwetsbare mensen: 070-4455888

Veiligheid
In de praktijk wordt veilig gewerkt. Dat wil zeggen dat de kans om besmet te raken zo klein mogelijk is. Als u op het spreekuur komt wordt u gevraagd of u hoest of koorts heeft. U moet daar eerlijk antwoord op geven, voor uw eigen en onze veiligheid. Spreekuren worden ruim gepland zodat u zo weinig mogelijk andere patiënten tegenkomt. De praktijk wordt extra vaak schoongemaakt. Tafels, deurklinken, toetsenborden, instrumenten worden ontsmet.

Wij vragen u zich aan het volgende te houden:
– Draag een mondkapje bij het betreden van de praktijk
– Ontsmet uw handen bij binnenkomst
– Neem alleen iemand mee indien dit echt noodzakelijk is
– Bij klachten passend bij het coronavirus komt u niet naar de praktijk, maar belt u de assistente

Hoe gaat het als de huisarts bij u aan huis komt bij ernstige klachten?
Als de huisarts bij u een visite aflegt omdat u ernstige klachten heeft mogelijk door corona, dan belt de huisarts of assistente u van tevoren.
1. U of een gezinslid doet de voordeur open en u gaat terug naar de woonkamer met de tussendeur dicht.
2. De huisarts kleedt zich om in de hal
3. Daarna komt de huisarts binnen met pak aan, handschoenen, mondkapje en bril.
4. U wordt onderzocht en er wordt een besluit genomen of u naar het ziekenhuis gaat of thuis kunt blijven.
5. De huisarts doet in de hal alle spullen weer uit en laat een aantal wegwerpspullen achter die in een afgesloten zak weggegooid kunnen worden.
In een enkel geval zal in overleg met de patiënt en familie besloten worden dat een ziekenhuisopname niet zinvol is omdat bijvoorbeeld de patiënt te kwetsbaar is en niet zal herstellen bij een intensieve behandeling of nog belangrijker, als de patiënt geen verdere behandeling wil. Als u daar zelf al duidelijke ideeën over heeft, laat dat dan aan ons weten.
Op speciale verpleegafdelingen in Haarlem kunnen mensen met een corona-infectie verzorgd worden die niet thuis kunnen blijven.

Veilige inzage in dossier via LSP op de huisartsenpost en de spoedeisende hulp
Tijdens de coronacrisis kan het gebeuren dat u buiten onze openingstijden een huisarts nodig heeft. Dan komt u bij de huisartsenpost. Of u wordt naar de spoedeisende hulp (SEH) in het ziekenhuis gestuurd. De artsen op de huisartsenpost en de SEH willen u snel kunnen helpen. Het is daarom belangrijk dat zij kunnen kijken naar de medische gegevens die uw huisarts van u bijhoudt. Misschien heeft u ons al laten weten dat de huisartsenpost een samenvatting van uw medische gegevens mag inzien via het Landelijk Schakel Punt (LSP). Maar veel patiënten hebben daarover nog geen keuze gemaakt.
Tijdens de coronacrisis mogen de medische gegevens van deze patiënten tijdelijk ook worden bekeken door artsen op de huisartsenpost en de SEH. Uw gegevens mogen alleen worden bekeken als u contact heeft met de huisartsenpost of de SEH. Indien mogelijk wordt u mondeling toestemming gevraagd voor het raadplegen van de medische gegevens. Het raadplegen van de medische gegevens wordt gelogd in de systemen die de huisartsenpost en de SEH gebruiken, zodat achteraf controle mogelijk is wie dit heeft gedaan. De patiënt kan dit ook zelf inzien via volgjezorg.nl.

Heeft u eerder aangegeven dat u geen toestemming geeft? Dan verandert er niets. Uw medische gegevens zijn nooit te bekijken, ook niet tijdens de coronacrisis.

Na de coronacrisis wordt de tijdelijke maatregel teruggedraaid. Dan zijn weer enkel de gegevens op te vragen van patiënten die hiervoor expliciet toestemming hebben gegeven.

Wilt u alsnog een keuze maken of uw gegevens wel of niet mogen worden bekeken op de huisartsenpost?
U kunt dit op dit moment op twee verschillende manieren doen.

*  U vertelt uw keuze aan onze huisartsenpraktijk
*  U legt uw keuze online vast via volgjezorg.nl/toestemming

Meer informatie over de tijdelijke maatregel vindt u op de website volgjezorg.nl/corona-opt.