Herhaalrecepten

Telefonisch aanvragen van herhaalrecepten
Voor herhaalrecepten kunt u 24 uur per dag inspreken op de receptenlijn, telefoon 023 – 525 36 00, keuze 2.

Zorg ervoor dat u naast uw eigen naam, geboortedatum en apotheek, de naam, sterkte en het gebruik van het geneesmiddel kunt noemen.

Vóór 11.00 uur aangevraagde recepten liggen de volgende werkdag na 14.00 uur klaar bij uw apotheek.

Herhaalrecepten aanvragen online
Herhaalrecepten kunt u ook 24 uur per dag aanvragen op ons Patiëntenportaal. U dient wel eerst geregistreerd te zijn.
Deze service is niet beschikbaar in de perioden waarin de praktijk wegens vakantie is gesloten.
Vóór 11.00 uur aangevraagde recepten liggen de volgende werkdag na 14.00 uur klaar bij uw apotheek.

Samenwerking met de apotheek
Bij het gebruik van sommige medicatie is het voor de apotheek belangrijk uw nierfunctie te weten. Alléén deze informatie is bij uw apotheek bekend, uw apotheek heeft geen inzage in medische gegevens uit uw dossier. Dit houdt verband met de zorgvuldigheid waarmee het voorschrijven van medicatie gepaard dient te gaan.

Medicijnen